Vacature

don, 29/03/2018 - 08:01

Directeur-coördinator m/ v

Omschrijving van de vzw

Het Protestants Sociaal Centrum (PSC), gevestigd in Elsene, Cansstraat 12, is een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GCC). Het PSC heeft tot doel hulp te verlenen onder alle vormen aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. Wij streven ernaar om de opvang en hulp aan gebruikers te waarborgen in het Frans of Nederlands, afhankelijk van de taalkeuze van de persoon.

Opdracht van de vzw

Onze opdrachten zijn bepaald in artikel 36 van het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie van 7 november 2002. De belangrijkste diensten en activiteiten van het PSC omvatten het volgende :

·         Algemeen Maatschappelijke  Dienst (directe materiële hulp, ondersteuning en advies bij diverse administratieve procedures,...)

·         Opvang en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers

·         Schuldbemiddeling

·         Justitieel Welzijnswerk (APO)

·         Sociaal Restaurant (“Het Babbelkot”)

·         Bedeling van Voedselpakketten

·         Tweedehands Kledingdepot (“De Boetiek”)

 

Het PSC telt 20 vaste medewerkers en een 10-tal vrijwilligers.

________________________________________

Algemene opdracht van de Directeur-Coördinateur

Instaan voor de coördinatie, het beheer en de supervisie van het Protestants Sociaal Centrum Vzw in rechtstreekse samenspraak met de raad van bestuur, binnen het mandaat zoals afgestemd met de raad van bestuur, en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die het PSC reguleren en subsidiëren (GGC).

Uw functie

Deelnemen aan het definiëren en de oriëntatie van de activiteiten van de vereniging:

·         een succesvolle realisatie van het sociaal doel en de opdrachten van de vereniging garanderen, in nauwe samenwerking met de medewerkers van de diverse diensten binnen het PSC

·         onderhandelen, initiëren en organiseren van de verschillende projecten van de vereniging

·         juridische en financiële risico’s inschatten

·         de nodige interne of externe bevoegdheden mobiliseren

 

Ontwikkelen en sturen van de beheerstrategie (met name op het vlak van financiën, opvolging van projecten en afstemming met de subsidiërende overheid) en het optimaliseren van de middelen in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur.

 

Structureren en toepassen van het managementbeleid van het centrum :

·         ontwikkelen en leiden van het projectmanagement (waarden en ethische principes)

·         individuele en collectieve doelstellingen definiëren

·         sturen en leiden van het team door het bevorderen van een sociaal, rustig en respectvol klimaat,  gebaseerd op dialoog en voorkomen/oplossen van eventuele conflicten

 

Institutionele vertegenwoordiging en onderhandeling met de actoren binnen de sector :

·         bijdragen aan de reputatie van de vereniging

·         deelnemen aan overleg tussen vergelijkbare CAW’s en met overkoepelende organisaties

·         deelnemen aan openbare evenementen: seminaries, conferenties, debatten, enz ...

·         ontwikkelen van projecten, ze verdedigen en zorgen voor de uitvoering ervan

_______________________________________


Gewenst profiel

·         bachelor (sociaal assistent) met een aanvullende opleiding bv master social engineering

·         talen:  perfect tweetalig Frans – Nederlands, Engels is een plus

·         afkomstig uit (of gebonden aan) een christelijk omgeving, met een goed begrip van de kerkelijke context, maar eveneens open voor alle andere religies

·         affiniteit met en goed begrip van  sociale problematieken

·         bewezen ervaring in coördinatie /management van teams en projecten in gelijkaardige omgevingen

·         kennis van de institutionele omgeving en van het associatief en politiek milieu in Brussel

·         een goede kennis bezitten van de financiële aspecten

·         flexibel, mobiel, gestructureerd en autonoom kunnen functioneren

·         minstens 2 referenties kunnen voorleggen

 

Contract

Het betreft een contract van onbepaalde duur met verloning volgens PC330.02 – Barema GGC

________________________________________

Kandidatuur

Gelieve uw kandidatuur uitsluitend per e-mail  te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Sabine Tiedje via : sabinetiedje@gmail.com,  uiterlijk op  15 mei 2018

 

Datum van indiensttreding voorzien op 1 september 2018