APO: voorstelling van de ateliers

APO: Protestants onthaal Justitieel welzijnwerk VZW

Voorstelling van de ateliers

Sinds 2003 organiseert APO, samen met de diensten voor Justitieel Welzijnswerk "Dienst voor sociale wederaanpassing " en " Dienst voor sociale integratie " elke week verschillende ateliers in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Vorst.

Er zijn drie verschillende types ateliers: het creatief atelier, de moestuin en het theateratelier.

Via deze ateliers wil APO de gedetineerden de kans geven diverse aspecten in zichzelf te ontwikkelen: hun autonomie, hun creativiteit, een betere kennis van zichzelf en van de anderen, een positief zelfbeeld, solidariteit en kunnen luisteren naar de ander.