Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

De dienst richt zich tot iedereen uit het Brussels Gewest die met schuldenoverlast te kampen heeft en moeilijkheden ervaart bij zijn budgetbeheer. Eveneens tot iedereen die inlichtingen vraagt of een adres zoekt in verband met schuldenoverlast.

De dienst onderhandelt met schuldeisers om een afbetalingsplan te verkrijgen en, in overleg met de cliënt, zien we erop toe dat het maandbudget in evenwicht blijft. De dienst heeft eveneens een mandaat van de arbeidsrechter om tussen te komen bij de gerechtelijke procedure i.v.m. een collectieve schuldenregeling. De dienst organiseert regelmatig een presentatie rond schuldpreventie.

Consultaties: enkel na afspraak

Maatschappelijk assistente

Juridisch consulente