50 jaar vluchtelingendienst

Vluchtelingendienst

50 jaar vluchtelingendienst

[img_assist|nid=216|title=|desc=|link=none|align=left|width=329|height=247]Na de tweede wereldoorlog verscheen een stoet mensen die vervolging en miserie ontvluchtten. We dachten dat het daarna afgelopen was… Maar dagelijks worden duizenden mensen op de vlucht gedreven door oorlog, dictatuur, ongerechtigheid, of armoede. Slechts een kleine groep bereikt onze grens en hoopt hier in waardigheid een nieuw leven te kunnen beginnen. Vanaf z’n oprichting onthaalt de Vluchtelingendienst asielzoekers, erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren .

Sinds z’n oprichting in 1948 met de steun van de Wereldraad en Kerken, past de dienst zich steeds weer aan aan nieuwe noden. In 1951 onthaalden we de meest kwetsbaren die in Duitse hospitalen aan hun lot waren overgelaten; we gaven medische hulp aan kinderen en vluchtlingen die in mijnen werkten. In 1956 kwamen de Hongaren. Later de Albanezen (61-62), de Christelijke Turken (65-66),de Haïtianen (69-70), de Chilenen (73-76), Joden uit de USSR (1974). Van 1976 tot1980 onthaalde de Vluchtelingendienst vluchtelingen uit Zuidoost-Azië, boat- people en niet-begeleide minderjarigen. In die periode werden binnen de pro-testantse kerken de onthaalgroepen opgericht die later ook meewerkten aan het onthaal van de Bosnische ontheemden (1991) . In de jaren 80-90 is de herkomst van de vluchtelingen steeds veelzijdiger (Afrika, Azië, het Nabije Oosten, Latijns Amerika) Individuele asielaanvragen nemen toe. Terzelfdertijd bleef de asielpolitiek verstrengen....

Hieronder vindt u een powerpoint voorstelling met meer uitleg over 50 jaar vluchtelingendienst bij PSC.