Giften

Dankzij uw giften kunnen wij:

  1. kinderen van onze kliënten op vakantie laten gaan of laten deelnemen aan bos- of zeeklassen
  2. hen toegang verschaffen tot de informatica dankzij basislessen over internet
  3. mensen met een laag inkomen helpen met een voedselpakket
  4. ons sociaal restaurant opknappen en gezellig maken

Dankzij uw giften kunnen wij ook meer alledaagse uitgaven betalen zoals de energiefacturen, herstellingen, enz...

We hebben u nodig om lopende uitgaven te dekken die nodig zijn om de verschillende projecten uit te voeren

Als u het Protestants Sociaal Centrum wil steunen dan kunt u een overschrijving doen op rekening:

IBAN BE77 4245 5403 7142 EUR
BIC KREDBEBB

Protestants Sociaal Centrum, Cansstraat 12 - 1050 Brussel

Wenst u vrijgestelling van belasting, meldt dit dan in de mededeling. U ontvangt dan een fiscaal attest.