Historiek

1957: OPRICHTING VAN HET PSC

doel: « Hulp verlenen - in de geest van het Evangelie onder alle vormen, aan alle hulpvragers, protestant of niet. » Bijdragen van de lidkerken

1960

* Aanwerving van een part-time secretaresse
* Opening van een kledingboetiek

1963

Uitgave van een maandblad « Informer et servir »